Een leven lang ontwikkelen voor iedereen: interview Tof Thissen

Tof Thissen, algemeen directeur UWV WERKbedrijf wil, voordat hij over vier jaar met pensioen gaat, in iedere arbeidsmarktregio een heldere, fysieke plek voor alle (aanstaande) leden van de beroepsbevolking en alle werkgevers.  Mijn uiteindelijk…

Corona in begrijpelijke taal

  Het kan niemand ontgaan zijn. Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus continu op je af. Maar het is de vraag of al die berichtgeving begrijpelijke taal is voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland, die moeite hebben…

Toekomst HBO ligt bij leven lang ontwikkelen

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag stond 9 mei centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet…

Alle mbo-scholen kunnen aan de slag met mbo-certificaten

DO, 02/05/2019 - 08:53 30 april zijn de eerste veertien mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen gepubliceerd in de Staatscourant. Met een mbo-certificaat kunnen werkenden en werkzoekenden hun positie…

Vergelijkingssite MBO transparant is vernieuwd

WO, 08/05/2019 - 09:21 De website MBO Transparant is vernieuwd. MBO Transparant brengt in beeld hoe roc's, aoc's en vakinstellingen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten,…

Irado wil taalvriendelijkheid op de werkvloer

Bijna 14 procent van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dit komt neer op ongeveer 1,1 miljoen werknemers. Het gaat hier zowel om hoog- als laagopgeleiden en zowel om mensen met een migratieachtergrond als autochtone…