Op zoek naar geschoold personeel?

Werkgever

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is erg belangrijk binnen een organisatie, vooral gezien de huidige arbeidsmarkt. 

Het tijdig investeren in de ontwikkeling en scholing van (toekomstige) werknemers draagt hier aan bij. Wilt u binnen uw bedrijf aan de slag met Leren en Werken? Wij helpen u verder!

Vijf redenen om te investeren in scholing van uw medewerkers

  • Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
  • Scholing houdt u scherp. Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
  • Scholing verhoogt uw productiviteit. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
  • Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf. Door werknemers op te leiden, zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u de ervaring en kennis binnen het bedrijf.
  • Scholing maakt de organisatie aantrekkelijk. U laat zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt en investeert in uw personeel. Dat maakt de organisatie aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers en voor klanten.

Financiële regelingen

De overheid stimuleert een leven lang leren, ook op de werkvloer.
U wilt weten of u voor sommige werknemers gebruik kunt maken van aantrekkelijke financiële regelingen?

Financiële regelingen Leren en Werken voor werkgevers  nr. 38 januari 2024

Met de regelhulp bepaalt u of dat kan en hoe hoog uw voordeel is.