Wat is een leerwerkbaan?

Wat is een leerwerkbaan?

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Opleiding en werk zijn aan elkaar gekoppeld om kennis en ervaring op te doen. Er zijn twee varianten: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). 

BBL

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt vaak leerwerkbaan genoemd. Een student met een leerwerkbaan is in dienst van een erkend leerbedrijf. Vaak werken zij hier vier dagen in de week en gaan zij één dag per week naar school. Studenten ontvangen een salaris van het bedrijf waar zij in dienst zijn.

BOL

Een leerwerkbaan verschilt van de stages die studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) lopen. Studenten gaan eerst voltijds naar school en gaan tijdens de opleiding stage lopen voor een korte periode bij een erkend leerbedrijf. Stages vinden vaak in verschillende periodes in schooljaar plaats. Studenten krijgen geen loon maar, meestal, een stagevergoeding.

Om een leerbaan of een stage voor mbo-studenten aan te bieden, moet u een erkend leerbedrijf zijn. Dit geldt niet voor het aanbieden van stages of leerbanen voor duale hbo of wo opleidingen.