Wie betaalt de opleiding?

Financiële regelingen en subsidies.

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkzoekenden, werknemers en scholieren staan op deze pagina op een rij. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden. Mocht je er niet uit komen of vragen hebben neem contact op met ons en wij kijken met je mee. 

Tegemoetkoming scholieren en studenten

Ben je 18 jaar of ouder en zit je je op het voortgezet onderwijs of het MBO (bol)? Of doe je een voltijd of duale opleiding aan hbo of universiteit? Meestal heb je dan recht op geld van de overheid. Meer hierover lees je op www.duo.nl

Deeltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO)

Deze tegemoetkoming geldt voor het cursusgeld en de schoolkosten indien je geen recht heb op studiefinanciering. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op www.duo.nl.

Levenlanglerenkrediet

Je hebt geen recht (meer) op studiefinanciering, maar je wil toch een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit volgen? Of je doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo? Misschien kun je toch geld lenen.
Iedereen  tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Meer hierover en over de voorwaarden lees je hier.

STAP budget

Iedereen in Nederland die regie wil nemen over zijn eigen loopbaan en zich wil ontwikkelen, kan vanaf 1 maart 2022 aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. Dit budget voor een scholingsactiviteit kan dan bij UWV worden aangevraagd.
Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek bij de Belastingdienst voor scholingsuitgaven. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van de fiscale aftrek. Denk aan flexwerkers en mensen in een beroep waar minder vraag naar is, zoals administratief medewerkers of verkopers. Met het STAP-budget wil de overheid de drempel lager maken om sneller te kiezen voor een opleiding of cursus. Waardoor het risico op werkloosheid verkleind kan worden.

Subsidie praktijkleren in de derde leerweg

De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Klik voor meer informatie. 

Transitievergoeding

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Doelstelling is deze vergoeding te gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees meer over de transitievergoeding op www.uwv.nl

AmbachtNederland

Via AmbachtNederland is het mogelijk voor kandidaten vanaf 40 jaar om met behoud van WW-, of bijstandsuitkering de opleiding te volgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook kandidaten zonder uitkering zich aanmelden.
Kandidaten die worden toegelaten betalen een eenmalige bijdrage van € 250,- voor het gehele traject. Verder zijn er voor de kandidaten geen kosten, maar ook geen vergoedingen. Aanmelden kan via www.ambachtnederland.nl.

Werk naar werk-vouchers

DOORZAAM, scholingsfonds voor uitzendkrachten, stelt Van werk naar werk-vouchers ter waarde van € 500,- beschikbaar. Deze vouchers zijn voor uitzendkrachten die door de coronacrisis zonder werk zijn gekomen en de voucher kan ingezet worden voor een cursus, training maar voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever.
Aanmelden kan via de website van Doorzaam.

Andere financieringsmogelijkheden

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.

Een opleiding volgen met een WIA/WAO/Wajong uitkering.

Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding. Lees hierover op: www.uwv.nl
Let op: ontvang je een Wajong-uitkering en wil je geld lenen met het Levenlanglerenkrediet? Dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is

Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om een opleiding zelf te betalen.

Als je een WW-uitkering hebt kun je mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Indien je een opleiding in een kans beroep gaat volgen heb je mogelijk recht op vergoeding van je opleidingskosten. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Meer informatie vind je op de website van UWV.

SER

De SER heeft een mooie lijst gemaakt van alle regelingen en subsidies voor een leven lang ontwikkelen. Mocht je in bovenstaande lijst nog geen subsidie mogelijkheid voor jouw situatie gevonden hebben neem dan een kijkje op de lijst van de SER.

Advies

Wil je persoonlijk advies of wil je weten welke extra regelingen er gelden in jouw regio? Neem contact op met het  Leerwerkloket Stedenvierkant of overleg met Personeelszaken/HRM van het bedrijf waar je werkt.