Wat is het EVC?

Ervaringsscertificaat (EVC)

Een EVC (ervaringscertificaat) is een rapport waarin is vastgelegd hoeveel en welke werkervaring iemand heeft opgedaan.

Laat zien wat je in huis hebt!

Leren doe je niet alleen door het volgen van een opleiding, maar ook in je dagelijkse werkomgeving en in je vrije tijd. Bijvoorbeeld tijdens vrijwilligerswerk of het uitoefenen van je hobby’s. Deze kennis en kunde, kun je vastleggen in een Ervaringscertificaat (EVC).

Traject

Tijdens een traject voor de Erkenning van Verworven Competenties maak je een portfolio als bewijsstukken van je kennis en vaardigheden. Denk hierbij aan referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, (deel)certificaten van cursussen, enzovoort. Het portfolio wordt ten opzichte van een landelijk erkende beroepsstandaard beoordeeld door een EVC-aanbieder. Beoordeeld wordt of je vaardig genoeg bent voor het beroep.

Ook voor mensen die weinig scholing maar wel veel werkervaring hebben gehad kan een ervaringscertificaat heel nuttig zijn. Overigens wordt het ervaringscertificaat afgekort ook wel het EVC genoemd.

Een EVC kan omgezet worden naar een erkend diploma of certificaat.

Ervaringsprofiel (EVP)

Een andere mogelijkheid om je kennis en ervaring in kaart te brengen is het Ervaringsprofiel (EVP). Een Ervaringsprofiel (EVP) is een verslag waarin je kennis, ervaring en vaardigheden staan beschreven. Zo weet je waar je staat. En heb je een duidelijk vertrekpunt voor de volgende stap in je loopbaan. Of voor de opleiding die je het best kunt volgen. Maar vooral sta je sterker op de arbeidsmarkt. Immers, in het eindverslag staat dat je aantoonbaar geschikt bent voor een bepaalde functie of opleiding.

Klik hier voor een quickscan om te bepalen of een EVC-traject iets voor jou is.