Op zoek naar werk en/of scholing?

Werkzoekend/werknemer/student


Het Leerwerkloket Stedenvierkant geeft informatie over opleidingen en omscholing. Wij helpen je graag op weg.

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen. De financiële regelingen die afgestemd zijn op werkzoekenden, werknemers en scholieren vind je hier:

Informatieblad financiele regelingen werkzoekenden nr 45 december 23