Fysieke loketten Deventer en Harderwijk zijn weer open!

Leerwerkloket Stedenvierkant heeft voor advies over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten fysieke loketten in Deventer en Harderwijk. Deze waren gesloten vanwege de maatregelen maar zijn nu weer geopend. Fysiek loket Deventer is …

Vacature Manager Leerwerkloket Stedenvierkant (16 uur per week)

In opdracht van het Ministerie van SZW verbeteren leerwerkloketten de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, gemeente…

Nieuwe flyer Kiezen voor een beroep: het Onderwijs

Het Leerwerkloket heeft nieuwe beroepenoriëntatie flyers gemaakt voor alle werkenden of werkzoekenden die overwegen een overstap te maken naar een ander beroep. We hebben al zes flyers over beroepen in de zorg, de kinderopvang, sociaal werk,…
,

Tel mee met Taal nieuwe subsidie ronde 2022

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers.…

Succesvol naar werk met hulp van een scholingsvoucher en het Leerwerkloket

Harderwijker courant woensdag 8 december. En toen stond Sjoerd Jansen in de coronacrisis opeens op straat. Met een goede opleiding en tien jaar ervaring in de mediawereld als 3D-modelleur. De noodzaak om zich te laten om- of bij te scholen…

Nieuwe flyer Kiezen voor een beroep: ICT

Het Leerwerkloket heeft nieuwe beroepenoriëntatie flyers gemaakt voor alle werkenden of werkzoekenden die overwegen een overstap te maken naar een ander beroep. We hebben al vijf flyers over beroepen in de zorg, de kinderopvang, sociaal werk,…

“Teveel jeugdwerkgelegenheid is op termijn echt een probleem”

UWV-manager Marianne Lentz en Aventus-sectordirecteur Martine Van Tilburg luiden de (scholings)noodklok: “Teveel jeugdwerkgelegenheid is op termijn echt een probleem” Rayonmanager bij UWV Marianne Lentz en Aventus-sectordirecteur Entree…

STAP-budget, wat moet je weten?

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Hiermee wil de overheid mensen helpen zich…

Leerwerkloket heeft nu ook een fysieke plek in de bibliotheek in Harderwijk

Voorheen konden werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers bij het Leerwerkloket alleen online advies inwinnen over leren en werken. In Harderwijk kan het nu ook op locatie, in de bibliotheek. Bij het fysieke loket kunnen werknemers,…